آخرین اخبار مدارس


24 دیدبستان دخترانه سما 3

24 دیدبیرستان دوره دوم دخترانه سما

24 دیدبیرستان دوره دوم دخترانه سما

24 دیهنرستان دخترانه سما (ض م)

24 دیهنرستان دخترانه سما (ض م)

23 دیدبیرستان دوره دوم دخترانه سما

22 دیدبیرستان دوره اول دخترانه سما

21 دیدبیرستان دوره اول دخترانه سما

21 دیدبیرستان دوره اول دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 2

دبستان دخترانه سما 2

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان دخترانه سما 2

دبستان دخترانه سما 2

دبستان دخترانه سما 2

دبستان دخترانه سما 2

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

هنرستان دخترانه سما (ض م)

هنرستان دخترانه سما (ض م)

دبستان دخترانه سما 3

دبستان دخترانه سما 3

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما 3

دبستان دخترانه سما 3

دبستان دخترانه سما 3

دبستان دخترانه سما 3

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه سما 2

قصه های خوب برای بچه های خوب

مهدی آذریزدی

قصه های خوب برای بچه

دبستان دخترانه سما 2

قصه های خوب برای بچه های خوب

مهدی آذریزدی

قصه های خوب برای بچه

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

جبر و حساب

محمود نصیری

ریاضی

دبستان دخترانه سما 3

بازی‏های هوش و ریاضی

کریستیان ردوته

هوش وریاضی

دبستان دخترانه سما 1

زینب بانوی ماندگار تاریخ

بدر تقی زاده انصاری

زندگینامه حضرت زینب

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سبزانگشتی

موریس دروئون

داستانی

دبستان دخترانه سما 1

چالش های خانواده ایرانی

ابراهیم اصلانی

آسیب شناسی فرهنگی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

سرطان امپراتور بيماري ها

سيدهارتا موكرجي

سرطان

دبستان دخترانه سما 2

قصه های خوب برای بچه های خوب

مهدی آذریزدی

قصه های خوب برای بچه

دبستان دخترانه سما 2

تعطیلات عجیب و غریب

جکلین ویلسون

داستان

دبستان دخترانه سما 2

قصه های خوب برای بچه های خوب

مهدی آذریزدی

قصه های خوب برای بچه

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فراموشی کوچولو

شارلوت لگو

مشاوره

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

حنانه قنادی

مسابقه: قبولی در آزمون نمونه دولتی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه مدنی

مسابقه: قبولی در آزمون نمونه دولتی

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما 2

آیلین جاویدی

مسابقه: شطرنج

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

عسل تقوی

مسابقه: قبولی در آزمون نمونه دولتی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

حدیثه ذبیحی

مسابقه: قبولی در آزمون نمونه دولتی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

پینار عباسپور

مسابقه: قبولی در آزمون نمونه دولتی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

پرستو تقوی وند

مسابقه: قبولی در آزمون نمونه دولتی

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبستان دخترانه سما 2

ستایش قهرمانی

زندگی ما و گردش زمین

دبستان دخترانه سما 2

آیسان شهباززاده

ریاضی سوم

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما 2

زهرا مسئله دان زاده

1384/10/27

دبستان دخترانه سما 2

مائده اسمعيلي

1385/10/29

دبستان دخترانه سما 3

النا جباري نژاد

1389/10/26

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

رضا عبدي ليقوان

1382/10/23

دبستان دخترانه سما 3

آيتك اصلي دبيري

1389/10/27

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

سيد جمال عنبري خيابانيان

1378/10/23

دبستان دخترانه سما 3

روژينا عبداله زاده

1390/10/25

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نازيلا زارع ايراني

1381/10/28

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

رضا اسماعيلي قزلچه ميدان

1382/10/28

دبستان دخترانه سما 3

هديه ميرزايي ميلاني

1384/10/28

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

ساحل حيدري

1378/10/29

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

امين رحيمي نيا

1382/10/25