آخرین اخبار مدارس


28 آباندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

28 آباندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

26 آباندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

25 آباندبیرستان دوره اول دخترانه سما

22 آباندبیرستان دوره اول دخترانه سما

13 آباندبیرستان دوره اول دخترانه سما

09 آباندبیرستان دوره اول دخترانه سما

09 آباندبیرستان دوره اول دخترانه سما

08 آباندبیرستان دوره اول دخترانه سما

07 آباندبیرستان دوره اول دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان پسرانه سما 1

دبستان پسرانه سما 1

دبستان پسرانه سما 1

دبستان پسرانه سما 1

هنرستان دخترانه سما

هنرستان دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان پسرانه سما 1

دبستان پسرانه سما 1

هنرستان دخترانه سما

هنرستان دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

سرطان امپراتور بيماري ها

سيدهارتا موكرجي

سرطان

دبستان دخترانه سما 1

روان شناسی آموزش خواندن

علی محمد ناعمی

اهمیت و ضرورت خواندن

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ریاضی کامل

کریم کرمی

آموزشی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

سرطان امپراتور بيماري ها

سيدهارتا موكرجي

سرطان

دبستان پسرانه سما 1

سرگذشت اختراعات 2

مری جین مک نین وکالین کینگ

آموزش نقاشی وسرگرمی بچه وآشنایی با انواع خط ها ها

دبستان دخترانه سما 1

كتاب 313 نكته درباره نماز چهارده معصوم ع

عباس عزیزی

نكته درباره نماز313

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

بیشعوری ها

خاویر کرمنت

طنز

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مهربانان نخوانند

هاشم پور- کوهی الوند

داستانهای فارسی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

Golden Book of Chemistry Experiments

Robert Brent

آزمایش های شیمی

دبستان دخترانه سما 3

بازی‏های هوش و ریاضی

کریستیان ردوته

هوش وریاضی

دبستان دخترانه سما 1

چالش های خانواده ایرانی

ابراهیم اصلانی

آسیب شناسی فرهنگی

دبستان دخترانه سما 1

الفبای مدیریت کلاس درس

روبرت تی تابر

آموزش اثر بخش

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دانش آموزان کوشا سما

مسابقه: قبولین کنکور 97

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

زهرا اسدی

مسابقه: حفظ قرآن کریم

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

امین نوبخت هروی

مسابقه: مسابقه دو میدانی

رتبه: سوم

هنرستان دخترانه سما

ثنا علي اكبري

مسابقه: دوميداني

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

ثنا علي اكبري

مسابقه: دوميداني

رتبه: سوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ليلا قليزاده اقدم

1382/08/26

دبستان دخترانه سما 2

مريم هامون نورد

1386/08/26

دبستان دخترانه سما 2

اميرمهدي دل خوش

1391/08/27

دبستان پسرانه سما 1

محمد حسين جديري

1390/08/24

دبستان دخترانه سما 2

يسنا چهره گشا

1391/08/25

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

عطا برادران حسيني

1382/08/26

دبستان دخترانه سما 2

ساناي خوشوقت پيرسلطان

1387/08/25

دبستان دخترانه سما 3

فرنيا مدني خواجه

1387/08/27

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مهنا بني اسد

1382/08/28

دبستان پسرانه سما 1

مبين قره باغي ملكي

1388/08/30

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

هليا سعادت عيسي كان

1383/08/27

دبستان پسرانه سما 1

اميرحسين صادق زاده بناءي

1387/08/26

دبستان پسرانه سما 1

فرشاد عظيمي

1385/08/28

دبستان دخترانه سما 2

مهسا بهمني

1386/08/27

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نياز جبرئيل زاده

1384/08/24

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

كيميا بدري نهند

1381/08/25