آخرین اخبار مدارس


30 آباندبیرستان دوره اول دخترانه سما

29 آباندبستان دخترانه سما 2

27 آباندبستان دخترانه سما 2

27 آباندبیرستان دوره اول دخترانه سما

27 آباندبیرستان دوره اول پسرانه سما

25 آباندبیرستان دوره اول دخترانه سما

25 آباندبیرستان دوره اول دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما 2

دبستان دخترانه سما 2

دبستان دخترانه سما 2

دبستان دخترانه سما 2

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما 2

دبستان دخترانه سما 2

هنرستان دخترانه سما (ض م)

هنرستان دخترانه سما (ض م)

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

هنرستان دخترانه سما (ض م)

هنرستان دخترانه سما (ض م)

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما 2

دبستان دخترانه سما 2

دبستان دخترانه سما 2

دبستان دخترانه سما 2

دبستان دخترانه سما 2

دبستان دخترانه سما 2

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه سما 1

زینب بانوی ماندگار تاریخ

بدر تقی زاده انصاری

زندگینامه حضرت زینب

دبستان دخترانه سما 1

افسانه های مردم دنیا

نوشین ابراهیمی

افسانه های مردم دنی

دبستان دخترانه سما 2

قصه های خوب برای بچه های خوب

مهدی آذریزدی

قصه های خوب برای بچه

دبستان دخترانه سما 2

آنا کوچولو کمک

اینگر ساندبری

داستان

دبستان دخترانه سما 1

بهداشت رونی

دکتر حمزه گنجی

بهداشت روانی

دبستان دخترانه سما 2

قصه های خوب برای بچه های خوب

مهدی آذریزدی

قصه های خوب برای بچه

دبستان دخترانه سما 1

كتاب 313 نكته درباره نماز چهارده معصوم ع

عباس عزیزی

نكته درباره نماز313

دبستان دخترانه سما 2

اردک! خرگوش!

امی روز روسنسال و تام لیچتنهلد

آموزشی

دبستان پسرانه سما

تربیت کودک آسان است اگر...

علیرضا کافی اجمدی

تربیتی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

Golden Book of Chemistry Experiments

Robert Brent

آزمایش های شیمی

دبستان دخترانه سما 3

بازی‏های هوش و ریاضی

کریستیان ردوته

هوش وریاضی

دبستان دخترانه سما 2

قصه های خوب برای بچه های خوب

مهدی آذریزدی

قصه های خوب برای بچه

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

حدیثه ذبیحی

مسابقه: قبولی در آزمون نمونه دولتی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

پرستو تقوی وند

مسابقه: قبولی در آزمون نمونه دولتی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

عسل تقوی

مسابقه: قبولی در آزمون نمونه دولتی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

پینار عباسپور

مسابقه: قبولی در آزمون نمونه دولتی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه مدنی

مسابقه: قبولی در آزمون نمونه دولتی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

حنانه قنادی

مسابقه: قبولی در آزمون نمونه دولتی

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبستان دخترانه سما 2

آیسان شهباززاده

ریاضی سوم

دبستان دخترانه سما 2

ستایش قهرمانی

زندگی ما و گردش زمین

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما 3

فرنيا مدني خواجه

1387/08/27

دبستان دخترانه سما 2

مهسا بهمني

1386/08/27

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ليلا قليزاده اقدم

1382/08/26

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

عطا برادران حسيني

1382/08/26

دبستان دخترانه سما 2

مريم هامون نورد

1386/08/26

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

هليا سعادت عيسي كان

1383/08/27

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

فراز غبرائي

1380/08/24

دبستان پسرانه سما

مبين قره باغي ملكي

1388/08/30

دبستان پسرانه سما

اميرحسين صادق زاده بناءي

1387/08/26

دبستان پسرانه سما

فرشاد عظيمي

1385/08/28

دبستان دخترانه سما 2

ساناي خوشوقت پيرسلطان

1387/08/25

دبستان پسرانه سما

محمد امين خاليچي

1384/08/24

دبستان دخترانه سما 3

ايل آي ميرزائي

1388/08/23