آخرین اخبار مدارس


23 دیدبیرستان دوره اول دخترانه سما

22 دیدبستان دخترانه سما 2

21 دیدبیرستان دوره اول دخترانه سما

21 دیدبیرستان دوره اول دخترانه سما

12 دیدبیرستان دوره دوم دخترانه سما

12 دیدبیرستان دوره دوم دخترانه سما

11 دیدبیرستان دوره دوم دخترانه سما

08 دیدبیرستان دوره دوم دخترانه سما

08 دیدبستان دخترانه سما 2

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 2

دبستان دخترانه سما 2

دبستان دخترانه سما 3

دبستان دخترانه سما 3

دبستان دخترانه سما 3

دبستان دخترانه سما 3

هنرستان دخترانه سما

هنرستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما 3

دبستان دخترانه سما 3

دبستان دخترانه سما 2

دبستان دخترانه سما 2

دبستان دخترانه سما 3

دبستان دخترانه سما 3

هنرستان دخترانه سما

هنرستان دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان دخترانه سما 3

دبستان دخترانه سما 3

دبستان دخترانه سما 3

دبستان دخترانه سما 3

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه سما 2

قصه های خوب برای بچه های خوب

مهدی آذریزدی

قصه های خوب برای بچه

دبستان دخترانه سما 1

نماز وعبادت امام زمان (عج)

عباس عزیزی

نماز وعبادت امام زما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مهارتهاي مطالعه و پژوهش

الاين پين، لزلي ويتاكر

مطالعه و فراگیری --

هنرستان دخترانه سما

اقدام پژوهي

جين مك نيف-پاملالومكس-جكوايته

تحقیق عملی در آموزش

دبستان دخترانه سما 1

نماز وعبادت امام زمان (عج)

عباس عزیزی

نماز وعبادت امام زما

دبستان دخترانه سما 1

پدر ومادری

ابراهیم اصلانی

آسیب شناسی فرهنگی

دبستان دخترانه سما 2

آقای شلخته

هارگریوز ،‌ راجر - م‍ت‍ن‌ ف‍ار

داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ اج‍ت‍

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

لطفا گوسفند نباشید

محمود نامنی

روان شناسی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

چنگيز مغول

محمد احمد پناهي

تاريخ مغول و ايلخان

دبستان دخترانه سما 1

بهداشت رونی

دکتر حمزه گنجی

بهداشت روانی

دبستان دخترانه سما 1

مدرسه کارا

راجر اسمیت

راهنمای معلمان

دبستان دخترانه سما 2

قصه های خوب برای بچه های خوب

مهدی آذریزدی

قصه های خوب برای بچه

آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه سما 1

آریا شیرزاد

مسابقه: کتابخوانی

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما 1

محمد امین ساده

مسابقه: ترتیل

رتبه: اول

هنرستان دخترانه سما

ثنا علي اكبري

مسابقه: دوميداني

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

زهرا اسدی

مسابقه: حفظ قرآن کریم

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما 1

رها جبل هنگ

مسابقه: دو میدانی استقامت

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما 1

ستایش امن زاده

مسابقه: رشته پرتاب وزنه

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما 3

فريا صفايي

مسابقه: پرتا ب وزنه

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما 1

امیرمحمد مصدق

مسابقه: کتابخوانی

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما 1

سهیل عبدی

مسابقه: احکام

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما 1

امیرعلی پیروز

مسابقه: احکام

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

تیو والیبال دبیرستان

مسابقه: مسابقات آموزشگاهی

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما 1

محمد امین ساده

مسابقه: اذان

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما 2

احمدرضا سلماني

1390/10/25

دبستان دخترانه سما 3

النا جباري نژاد

1389/10/26

دبستان دخترانه سما 2

شهرزاد تقويمي

1391/10/27

دبستان دخترانه سما 1

سيده آيلا دورانديش

1390/10/28

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

رضا اسماعيلي قزلچه ميدان

1382/10/28

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

هديه ميرزايي ميلاني

1384/10/28

دبستان دخترانه سما 3

آيتك اصلي دبيري

1389/10/27

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نازيلا زارع ايراني

1381/10/28

دبستان دخترانه سما 2

مائده اسمعيلي

1385/10/29

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آي نور تفريشي نژاد

1384/10/26