آخرین اخبار مدارس


01 مهردبستان دخترانه سما 2

01 مهردبستان دخترانه سما 3

29 شهریوردبستان دخترانه سما 2

29 شهریوردبستان دخترانه سما 3

29 شهریوردبستان دخترانه سما 2

22 شهریوردبیرستان دوره اول دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه سما 1

نماز وعبادت امام زمان (عج)

عباس عزیزی

نماز وعبادت امام زما

دبستان دخترانه سما 1

روان شناسی آموزش خواندن

علی محمد ناعمی

اهمیت و ضرورت خواندن

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مهربانان نخوانند

هاشم پور- کوهی الوند

داستانهای فارسی

دبستان دخترانه سما 1

بهداشت رونی

دکتر حمزه گنجی

بهداشت روانی

دبستان دخترانه سما 1

نماز وعبادت امام زمان (عج)

عباس عزیزی

نماز وعبادت امام زما

دبستان دخترانه سما 1

مدرسه کارا

راجر اسمیت

راهنمای معلمان

دبستان دخترانه سما 2

ماجراهای کره اسم سم چوبی

معصومه آقاجانی

داستان

دبستان پسرانه سما

تربیت کودک آسان است اگر...

علیرضا کافی اجمدی

تربیتی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سبزانگشتی

موریس دروئون

داستانی

دبستان دخترانه سما 1

مشکلات رفتاری کودکان

بهروز جلیلی- نازلی مکی- فاطمه

اختلال رفتاری کودکان

دبستان پسرانه سما

سرگذشت اختراعات 2

مری جین مک نین وکالین کینگ

آموزش نقاشی وسرگرمی بچه وآشنایی با انواع خط ها ها

دبستان دخترانه سما 1

آیین دوستیابی

ناپلئون هیل

روانشناسی

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)