آخرین اخبار مدارس


23 تیردبیرستان دوره اول دخترانه سما

23 تیردبیرستان دوره اول دخترانه سما

18 تیردبیرستان دوره اول دخترانه سما

11 تیردبیرستان دوره اول دخترانه سما

07 تیردبیرستان دوره اول دخترانه سما

04 تیردبستان دخترانه سما 2

04 تیردبستان دخترانه سما 2

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما 2

دبستان دخترانه سما 2

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان دخترانه سما 2

دبستان دخترانه سما 2

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 2

دبستان دخترانه سما 2

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 3

دبستان دخترانه سما 3

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه سما 1

مدرسه کارا

راجر اسمیت

راهنمای معلمان

دبستان دخترانه سما 1

چالش های خانواده ایرانی

ابراهیم اصلانی

آسیب شناسی فرهنگی

دبستان پسرانه سما

سرگذشت اختراعات 2

مری جین مک نین وکالین کینگ

آموزش نقاشی وسرگرمی بچه وآشنایی با انواع خط ها ها

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

لطفا گوسفند نباشید

محمود نامنی

روان شناسی

دبستان دخترانه سما 1

بهداشت رونی

دکتر حمزه گنجی

بهداشت روانی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ریاضی کامل

کریم کرمی

آموزشی

دبستان دخترانه سما 1

آهوی با وفا

کریم با وفا

قصه های نبوی

دبستان دخترانه سما 2

قصه های خوب برای بچه های خوب

مهدی آذریزدی

قصه های خوب برای بچه

دبستان دخترانه سما 1

نماز وعبادت امام زمان (عج)

عباس عزیزی

نماز وعبادت امام زما

دبستان دخترانه سما 1

مشکلات رفتاری کودکان

بهروز جلیلی- نازلی مکی- فاطمه

اختلال رفتاری کودکان

دبستان دخترانه سما 1

كتاب 313 نكته درباره نماز چهارده معصوم ع

عباس عزیزی

نكته درباره نماز313

دبستان دخترانه سما 1

نماز وعبادت امام زمان (عج)

عباس عزیزی

نماز وعبادت امام زما

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

عسل تقوی

مسابقه: قبولی در آزمون نمونه دولتی

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

سهیل عبد یزدانی

مسابقه: مسابقه احکام

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه مدنی

مسابقه: قبولی در آزمون نمونه دولتی

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما 1

آیلین بهاری

مسابقه: آزمون واله

رتبه: رتبه برتر

دبستان دخترانه سما 2

آیلین جاویدی

مسابقه: شطرنج

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما 2

ریحانه خوش پیمان

مسابقه: مسابقه کتابخوانی

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دانش آموزان

مسابقه: طرح قدس سما

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

عسل تقوي

مسابقه: انشاي نماز

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما 2

تارا رضازاده

مسابقه: مسابقه کتابخوانی

رتبه: رتبه برتر

دبستان دخترانه سما 1

مهلا بالاپور

مسابقه: آزمون واله

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما 2

آیدا اصغر پور

مسابقه: حفظ موضوعی(نور باران)

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

امیر علی پیروز

مسابقه: احکام

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبستان دخترانه سما 1

معصومه حسن پور

صفحه خورشیدی

دبستان دخترانه سما 1

زهرا عطار

مغناطیس زمین

دبستان دخترانه سما 2

آیسان شهباززاده

ریاضی سوم

دبستان دخترانه سما 1

محنا داوطلب

آلبرت انیشتین

دبستان دخترانه سما 1

فاطمه ابراهیمی

ادیان الهی

دبستان دخترانه سما 2

ستایش قهرمانی

زندگی ما و گردش زمین

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مليسا يقيني

1384/04/30

دبستان پسرانه سما

ايلياد صمدي خامنه

1386/04/26

دبستان دخترانه سما 1

الينا يميني

1387/04/25

دبستان دخترانه سما 3

اسرا سالخورده كجن

1387/04/25

دبستان دخترانه سما 3

يسنا ملكي

1386/04/24

دبستان دخترانه سما 2

آيدا اصغرپور

1387/04/31

دبستان دخترانه سما 2

سمانه جدي

1386/04/30

دبستان پسرانه سما

سپهر آثاري

1385/04/28

دبستان دخترانه سما 2

ژوان قادرنژاد

1389/04/27

دبستان دخترانه سما 3

سيده دنيا قرشي

1386/04/31

دبستان پسرانه سما

اميد صادق ميراني

1389/04/28

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

امير رضا مسروري

1383/04/26

دبستان دخترانه سما 3

النا احمدي مقدم

1389/04/24

دبستان پسرانه سما

مهدي عياري

1388/04/25

دبستان پسرانه سما

پويا حمله

1390/04/29

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمد امين كياني

1384/04/26

دبستان دخترانه سما 2

حنانه خوش پيمان

1390/04/28

دبستان پسرانه سما

آيهان كوچه باغي

1388/04/26

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

زهرا رنجبرقراجه

1381/04/26