آخرین اخبار مدارس


04 آباندبستان دخترانه سما 2

04 آباندبستان دخترانه سما 2

01 آباندبستان دخترانه سما 1

04 آباندبستان دخترانه سما 1

04 آباندبستان دخترانه سما 1

03 آباندبستان دخترانه سما 1

03 فروردیندبستان دخترانه سما 2

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سبزانگشتی

موریس دروئون

داستانی

دبستان دخترانه سما 1

زینب بانوی ماندگار تاریخ

بدر تقی زاده انصاری

زندگینامه حضرت زینب

دبستان دخترانه سما 3

بازی‏های هوش و ریاضی

کریستیان ردوته

هوش وریاضی

دبستان پسرانه سما

دیکته‌ی شب اول دبستان: یار دبستانی من

داریوش هفت برادران

دیکته‌ی شب اول دبستان

دبستان پسرانه سما

تفکر منفی

جان راجر/پیتر مک ویلیامز

تفکر منفی

دبستان پسرانه سما

می‌خواهم چه کاره باشم

لی- انا

دبستان دخترانه سما 1

آیین دوستیابی

ناپلئون هیل

روانشناسی

دبستان دخترانه سما 1

روانشناسی اجتماعی

دکتر هدایت الله ستوده

اجتماعی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

اذان ندای حق

حجه الاسلام اویوب نجفی

اذان و اقامه

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


دبستان دخترانه سما 1

کوثر قدری- نازنین اکبریان

بهداشت روانی

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما 2

مهسا پورقهرمان

1388/08/02

دبستان پسرانه سما

روزبه غلام زاده

1383/08/08

دبستان دخترانه سما 2

زهرا ميركاظم پور

1387/08/01

دبستان دخترانه سما 2

زهرا فيضي

1389/08/08

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

سينا شهبازي

1378/08/03

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

سينا شهبازي

1378/08/03

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمد ايماني

1377/08/04

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

شقايق سلمان زاده

1378/08/06