آخرین اخبار مدارس


01 اسفنددبستان پسرانه سما

23 فروردیندبستان پسرانه سما

29 فروردیندبستان پسرانه سما

30 فروردیندبستان پسرانه سما

18 آذردبستان دخترانه سما 2

07 آباندبیرستان دوره اول پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه سما

تفکر منفی

جان راجر/پیتر مک ویلیامز

تفکر منفی

دبستان پسرانه سما

دیکته‌ی شب اول دبستان: یار دبستانی من

داریوش هفت برادران

دیکته‌ی شب اول دبستان

دبستان پسرانه سما

می‌خواهم چه کاره باشم

لی- انا

دبستان دخترانه سما 3

بازی‏های هوش و ریاضی

کریستیان ردوته

هوش وریاضی

آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه سما

نیما نریمانی

مسابقه: مسابقات فرهنگی هنری

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

سهیل عبد یزدانی

مسابقه: مسابقات فرهنگی هنری

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

محمد علی هرادی

مسابقه: مسابقات فرهنگی هنری

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

ایلماز حسین پور

مسابقه: مسابقات فرهنگی هنری

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

سهیل عبد یزدانی

مسابقه: مسابقات فرهنگی هنری

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

علی پورمحمد ی

مسابقه: کتابخوانی

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

مهدی جوادی

مسابقه: مسابقات فرهنگی هنری

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

علی زهتاب

مسابقه: مسابقات فرهنگی هنری

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما 3

نازنين علوي متين

1384/06/11

دبستان پسرانه سما

نيما نريماني

1385/06/14

دبستان دخترانه سما 3

سويل بهبودي

1385/06/15

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

هاله نادري

1382/06/09

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سينا شكاري

1382/06/12

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

زهره ساماني باسمنج

1379/06/12

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

مهدي رجب زاده

1382/06/09

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آيسان محدودي

1382/06/14

دبستان پسرانه سما

محمد امين عزيزيان

1385/06/11

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

رسول پرتو

1377/06/09

دبستان پسرانه سما

سيد شايان نيرومند اسكويي

1385/06/12

دبستان پسرانه سما

صدرا سالك عصائي

1386/06/12

دبستان دخترانه سما 3

هديه عبادي

1383/06/09

دبستان پسرانه سما

شايان خاكساري

1384/06/09

دبستان دخترانه سما 3

ثمين مباركي ديزجي

1386/06/13

دبستان پسرانه سما

مبين مروزي

1385/06/14

دبستان پسرانه سما

امير حسين ايمانپور اصل

1384/06/11

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه كوه نورد

1381/06/09

دبستان پسرانه سما

ايليار جودي كلهين

1387/06/10

دبستان پسرانه سما

ارين نجف دخت

1383/06/11