آخرین اخبار مدارس


23 تیردبیرستان دوره اول دخترانه سما

23 تیردبیرستان دوره اول دخترانه سما

18 تیردبیرستان دوره اول دخترانه سما

11 تیردبیرستان دوره اول دخترانه سما

07 تیردبیرستان دوره اول دخترانه سما

04 تیردبستان دخترانه سما 2

04 تیردبستان دخترانه سما 2

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما 3

دبستان دخترانه سما 3

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 2

دبستان دخترانه سما 2

دبستان دخترانه سما 2

دبستان دخترانه سما 2

دبستان دخترانه سما 3

دبستان دخترانه سما 3

دبستان دخترانه سما 2

دبستان دخترانه سما 2

دبستان دخترانه سما 2

دبستان دخترانه سما 2

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 2

دبستان دخترانه سما 2

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه سما 2

قصه های خوب برای بچه های خوب

مهدی آذریزدی

قصه های خوب برای بچه

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

سرطان امپراتور بيماري ها

سيدهارتا موكرجي

سرطان

دبستان دخترانه سما 1

مشکلات رفتاری کودکان

بهروز جلیلی- نازلی مکی- فاطمه

اختلال رفتاری کودکان

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فراموشی کوچولو

شارلوت لگو

مشاوره

دبستان دخترانه سما 1

كتاب 313 نكته درباره نماز چهارده معصوم ع

عباس عزیزی

نكته درباره نماز313

دبستان دخترانه سما 1

افسانه های مردم دنیا

نوشین ابراهیمی

افسانه های مردم دنی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

كتاب نامه رشد

كارشناسان آموزش متوسطه

دوره آموزش متوسطه

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

چنگيز مغول

محمد احمد پناهي

تاريخ مغول و ايلخان

دبستان دخترانه سما 1

چالش های خانواده ایرانی

ابراهیم اصلانی

آسیب شناسی فرهنگی

دبستان دخترانه سما 2

ماجراهای کره اسم سم چوبی

معصومه آقاجانی

داستان

دبستان دخترانه سما 2

آقای شلخته

هارگریوز ،‌ راجر - م‍ت‍ن‌ ف‍ار

داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ اج‍ت‍

دبستان دخترانه سما 2

شجاعان در اعماق زمین

ورن‌ ،‌ژول

علمی تخیلی

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

رقيه اسدي

مسابقه: حفظ قرآن كريم

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما 1

محنا داوطلب

مسابقه: مسابقه کتابخوانی

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما 1

ثنا طاوس پر

مسابقه: آزمون واله

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

رقيه اسدي

مسابقه: حفظ قرآن كريم

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما 2

ریحانه خوش پیمان

مسابقه: مسابقه کتابخوانی

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

رقيه اسدي

مسابقه: حفظ قرآن كريم

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما 1

ستایش امن زاده

مسابقه: آزمون واله

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دانش آموزان سما

مسابقه: قبولین کنکور 96

رتبه: رتبه برتر

دبستان دخترانه سما 1

مهدیس اسکندرپور

مسابقه: آزمون واله

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

امیر علی پیروز

مسابقه: احکام

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه مدنی

مسابقه: قبولی در آزمون نمونه دولتی

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما 1

ستایش امن زاده - ایدا قاسمی - معصومه حسن پور - مهد

مسابقه: مسابقه شطرنج

رتبه: سوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبستان دخترانه سما 1

زهرا عطار

مغناطیس زمین

دبستان دخترانه سما 1

فاطمه ابراهیمی

ادیان الهی

دبستان دخترانه سما 1

معصومه حسن پور

صفحه خورشیدی

دبستان دخترانه سما 2

ستایش قهرمانی

زندگی ما و گردش زمین

دبستان دخترانه سما 2

آیسان شهباززاده

ریاضی سوم

دبستان دخترانه سما 1

محنا داوطلب

آلبرت انیشتین

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما 3

يسنا ملكي

1386/04/24

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

امير رضا مسروري

1383/04/26

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمد امين كياني

1384/04/26

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مليسا يقيني

1384/04/30

دبستان دخترانه سما 2

آيدا اصغرپور

1387/04/31

دبستان دخترانه سما 3

سيده دنيا قرشي

1386/04/31

دبستان پسرانه سما

پويا حمله

1390/04/29

دبستان پسرانه سما

آيهان كوچه باغي

1388/04/26

دبستان دخترانه سما 1

الينا يميني

1387/04/25

دبستان دخترانه سما 3

اسرا سالخورده كجن

1387/04/25

دبستان دخترانه سما 3

النا احمدي مقدم

1389/04/24

دبستان پسرانه سما

ايلياد صمدي خامنه

1386/04/26

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

زهرا رنجبرقراجه

1381/04/26

دبستان پسرانه سما

مهدي عياري

1388/04/25

دبستان دخترانه سما 2

سمانه جدي

1386/04/30

دبستان دخترانه سما 2

ژوان قادرنژاد

1389/04/27

دبستان دخترانه سما 2

حنانه خوش پيمان

1390/04/28

دبستان پسرانه سما

سپهر آثاري

1385/04/28

دبستان پسرانه سما

اميد صادق ميراني

1389/04/28