آخرین اخبار مدارس


30 آباندبیرستان دوره اول دخترانه سما

29 آباندبستان دخترانه سما 2

27 آباندبستان دخترانه سما 2

27 آباندبیرستان دوره اول دخترانه سما

27 آباندبیرستان دوره اول پسرانه سما

25 آباندبیرستان دوره اول دخترانه سما

25 آباندبیرستان دوره اول دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

هنرستان دخترانه سما (ض م)

هنرستان دخترانه سما (ض م)

دبستان دخترانه سما 2

دبستان دخترانه سما 2

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما 2

دبستان دخترانه سما 2

هنرستان دخترانه سما (ض م)

هنرستان دخترانه سما (ض م)

دبستان دخترانه سما 2

دبستان دخترانه سما 2

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان دخترانه سما 2

دبستان دخترانه سما 2

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه سما 2

قصه های خوب برای بچه های خوب

مهدی آذریزدی

قصه های خوب برای بچه

دبستان دخترانه سما 1

روانشناسی اجتماعی

دکتر هدایت الله ستوده

اجتماعی

دبستان دخترانه سما 2

قصه های خوب برای بچه های خوب

مهدی آذریزدی

قصه های خوب برای بچه

دبستان دخترانه سما 1

آیین دوستیابی

ناپلئون هیل

روانشناسی

دبستان دخترانه سما 2

پینوکیو آدمک چوبی

کارلو کلودی

داستان تخیلی

دبستان دخترانه سما 2

قصه های خوب برای بچه های خوب

مهدی آذریزدی

قصه های خوب برای بچه

دبستان دخترانه سما 2

آقای شلخته

هارگریوز ،‌ راجر - م‍ت‍ن‌ ف‍ار

داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ اج‍ت‍

دبستان دخترانه سما 1

آهوی با وفا

کریم با وفا

قصه های نبوی

دبستان دخترانه سما 1

روان شناسی آموزش خواندن

علی محمد ناعمی

اهمیت و ضرورت خواندن

دبستان دخترانه سما 1

بهداشت رونی

دکتر حمزه گنجی

بهداشت روانی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آخرین گاوهای دنیا

عباس سلیمی

داستانی

دبستان دخترانه سما 1

مشکلات رفتاری کودکان

بهروز جلیلی- نازلی مکی- فاطمه

اختلال رفتاری کودکان

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

عسل تقوی

مسابقه: قبولی در آزمون نمونه دولتی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

حدیثه ذبیحی

مسابقه: قبولی در آزمون نمونه دولتی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

حنانه قنادی

مسابقه: قبولی در آزمون نمونه دولتی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

پرستو تقوی وند

مسابقه: قبولی در آزمون نمونه دولتی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه مدنی

مسابقه: قبولی در آزمون نمونه دولتی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

پینار عباسپور

مسابقه: قبولی در آزمون نمونه دولتی

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبستان دخترانه سما 2

ستایش قهرمانی

زندگی ما و گردش زمین

دبستان دخترانه سما 2

آیسان شهباززاده

ریاضی سوم

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما 3

ايل آي ميرزائي

1388/08/23

دبستان دخترانه سما 2

مهسا بهمني

1386/08/27

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ليلا قليزاده اقدم

1382/08/26

دبستان پسرانه سما

اميرحسين صادق زاده بناءي

1387/08/26

دبستان دخترانه سما 2

ساناي خوشوقت پيرسلطان

1387/08/25

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

فراز غبرائي

1380/08/24

دبستان دخترانه سما 2

مريم هامون نورد

1386/08/26

دبستان پسرانه سما

محمد امين خاليچي

1384/08/24

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

عطا برادران حسيني

1382/08/26

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

هليا سعادت عيسي كان

1383/08/27

دبستان پسرانه سما

مبين قره باغي ملكي

1388/08/30

دبستان دخترانه سما 3

فرنيا مدني خواجه

1387/08/27

دبستان پسرانه سما

فرشاد عظيمي

1385/08/28