آخرین اخبار مدارس


01 فروردیندبیرستان دوره اول دخترانه سما

01 فروردیندبیرستان دوره اول دخترانه سما

27 اسفنددبیرستان دوره اول دخترانه سما

27 اسفنددبیرستان دوره اول دخترانه سما

27 اسفنددبیرستان دوره اول دخترانه سما

26 اسفنددبستان دخترانه سما 1

26 اسفنددبستان دخترانه سما 1

26 اسفنددبستان دخترانه سما 1

26 اسفنددبستان دخترانه سما 3

26 اسفنددبستان دخترانه سما 3

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما 2

دبستان دخترانه سما 2

دبستان دخترانه سما 2

دبستان دخترانه سما 2

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما 3

دبستان دخترانه سما 3

دبستان دخترانه سما 3

دبستان دخترانه سما 3

دبستان دخترانه سما 2

دبستان دخترانه سما 2

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 3

دبستان دخترانه سما 3

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 2

دبستان دخترانه سما 2

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه سما 1

چالش های خانواده ایرانی

ابراهیم اصلانی

آسیب شناسی فرهنگی

دبستان دخترانه سما 2

ماجراهای کره اسم سم چوبی

معصومه آقاجانی

داستان

دبستان دخترانه سما 1

افسانه های مردم دنیا

نوشین ابراهیمی

افسانه های مردم دنی

دبستان دخترانه سما 1

نماز وعبادت امام زمان (عج)

عباس عزیزی

نماز وعبادت امام زما

دبستان دخترانه سما 2

آنا کوچولو کمک

اینگر ساندبری

داستان

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سبزانگشتی

موریس دروئون

داستانی

دبستان دخترانه سما 1

مدرسه کارا

راجر اسمیت

راهنمای معلمان

دبستان دخترانه سما 3

بازی‏های هوش و ریاضی

کریستیان ردوته

هوش وریاضی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

خلاقیت ریاضی

جورج پولیا

آموزشی

دبستان دخترانه سما 2

آقای شلخته

هارگریوز ،‌ راجر - م‍ت‍ن‌ ف‍ار

داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ اج‍ت‍

دبستان دخترانه سما 2

قصه های خوب برای بچه های خوب

مهدی آذریزدی

قصه های خوب برای بچه

دبستان پسرانه سما

سرگذشت اختراعات 2

مری جین مک نین وکالین کینگ

آموزش نقاشی وسرگرمی بچه وآشنایی با انواع خط ها ها

آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه سما 1

ستایش امن زاده - ایدا قاسمی - معصومه حسن پور - مهد

مسابقه: مسابقه شطرنج

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

رقيه اسدي

مسابقه: حفظ قرآن كريم

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

عسل تقوي

مسابقه: انشاي نماز

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دانش آموزان سما

مسابقه: قبولین کنکور 96

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

زهرا جيران

مسابقه: احكام

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

سیدحسین موسوی

مسابقه: پژوهشی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

حنانه قنادی

مسابقه: قبولی در آزمون نمونه دولتی

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

رقيه اسدي

مسابقه: حفظ قرآن كريم

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

حدیثه ذبیحی

مسابقه: قبولی در آزمون نمونه دولتی

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

فخرالدین علی پور هروی

مسابقه: مسابقات فرهنگی و هنری (اقامه اذان)

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دانش آموزان سما

مسابقه: قبولین کنکور 96

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان پسرانه سما 2

مسابقه: کسب رتبه اول کشوری در وب سایت همگام آموزش و پرورش

رتبه: رتبه برتر


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبستان دخترانه سما 2

ستایش قهرمانی

زندگی ما و گردش زمین

دبستان دخترانه سما 2

آیسان شهباززاده

ریاضی سوم

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما 3

آنيتا اشرفي تبريز

1391/01/04

دبستان دخترانه سما 1

حلما قاسم پور

1391/01/02

دبستان دخترانه سما 2

دنيا جاويدي برازنده

1390/01/08

دبستان پسرانه سما

عرفان اصغر رضاءي

1388/01/01

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ثمين اصغرپور

1384/01/01

دبستان پسرانه سما

محمد امين پور قاسمي

1387/01/01

دبستان پسرانه سما

اميرحسين يوسفي

1386/01/01

دبستان دخترانه سما 2

آيلين جاويدي

1386/01/01

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

صدف خاكسار ديزج

1383/01/03

دبستان پسرانه سما

آرشام تابناك

1389/01/08

دبستان دخترانه سما 1

رها جبل هنگ

1386/01/01

دبستان پسرانه سما

عرشيا عبدي

1389/01/03

دبستان پسرانه سما

كسري سينايي

1386/01/05

دبستان دخترانه سما 1

ساينا ملك زاده مكري

1390/01/01

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

سلوي فرشباف جعفري

1381/01/05

دبستان دخترانه سما 2

آنيتا ورقايي

1385/01/06

دبستان پسرانه سما

طاها پناهي

1386/01/04

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فهيمه عديل ماهر

1379/01/07

دبستان دخترانه سما 2

اسما پاكزاد

1389/01/05

دبستان پسرانه سما

مهدي اسدي

1390/01/03