آخرین اخبار مدارس


29 فروردیندبستان دخترانه سما 3

28 فروردیندبستان دخترانه سما 2

27 فروردیندبیرستان دوره اول دخترانه سما

26 فروردینهنرستان دخترانه سما (ض م)

24 فروردیندبیرستان دوره اول دخترانه سما

24 فروردیندبیرستان دوره اول دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما 2

دبستان دخترانه سما 2

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان دخترانه سما 2

دبستان دخترانه سما 2

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 2

دبستان دخترانه سما 2

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما 2

دبستان دخترانه سما 2

دبستان دخترانه سما 2

دبستان دخترانه سما 2

هنرستان دخترانه سما (ض م)

هنرستان دخترانه سما (ض م)

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه سما 2

داستان های قورت دادنی

Oscar Mandel

داستانهای کوتاه

دبستان دخترانه سما 2

قصه های خوب برای بچه های خوب

مهدی آذریزدی

قصه های خوب برای بچه

دبستان دخترانه سما 1

زینب بانوی ماندگار تاریخ

بدر تقی زاده انصاری

زندگینامه حضرت زینب

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ریاضی کامل

کریم کرمی

آموزشی

دبستان دخترانه سما 2

پینوکیو آدمک چوبی

کارلو کلودی

داستان تخیلی

دبستان دخترانه سما 2

اردک! خرگوش!

امی روز روسنسال و تام لیچتنهلد

آموزشی

دبستان دخترانه سما 1

بهداشت رونی

دکتر حمزه گنجی

بهداشت روانی

دبستان دخترانه سما 1

كتاب 313 نكته درباره نماز چهارده معصوم ع

عباس عزیزی

نكته درباره نماز313

دبستان دخترانه سما 3

بازی‏های هوش و ریاضی

کریستیان ردوته

هوش وریاضی

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

بیشعوری ها

خاویر کرمنت

طنز

دبستان دخترانه سما 2

تعطیلات عجیب و غریب

جکلین ویلسون

داستان

دبستان دخترانه سما 1

پدر ومادری

ابراهیم اصلانی

آسیب شناسی فرهنگی

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

رقيه اسدي

مسابقه: حفظ قرآن كريم

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما 1

معصومه حسن پور

مسابقه: آزمون واله

رتبه: رتبه برتر

دبستان دخترانه سما 1

حنانه دامن جانی

مسابقه: آزمون واله

رتبه: رتبه برتر

دبستان دخترانه سما 1

آیدا قاسمی

مسابقه: آزمون واله

رتبه: رتبه برتر

دبستان دخترانه سما 1

اصیلا رنجبر

مسابقه: آزمون واله

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دانش آموزان سما

مسابقه: قبولین کنکور 96

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

عسل تقوی

مسابقه: قبولی در آزمون نمونه دولتی

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما 1

آیلین بهاری

مسابقه: آزمون واله

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

حدیثه ذبیحی

مسابقه: قبولی در آزمون نمونه دولتی

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما 1

مبینا سوهانی

مسابقه: آزمون واله

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما 1

آیدا قاسمی

مسابقه: مسابقه کتابخوانی

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

رقيه اسدي

مسابقه: حفظ قرآن كريم

رتبه: دوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبستان دخترانه سما 2

آیسان شهباززاده

ریاضی سوم

دبستان دخترانه سما 2

ستایش قهرمانی

زندگی ما و گردش زمین

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

حنانه مهري

1384/02/03

دبستان دخترانه سما 3

فاطمه حبيبي

1389/02/02

دبستان پسرانه سما

رحمان نمديه

1386/02/01

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

امير رضا رضا پور خليلي

1384/02/03

دبستان پسرانه سما

ايليا محمدزاده خضرلو

1386/02/05

دبستان پسرانه سما

امير اصلان پولادي متنق

1386/02/02

دبستان دخترانه سما 2

آيسان عباسزاده

1387/02/08

هنرستان دخترانه سما (ض م)

آرميتا پاكيار

1380/02/06

دبستان پسرانه سما

محمد امين راستي قزلجه

1388/02/03

دبستان پسرانه سما

اميررضا سليماني

1388/02/04

دبستان دخترانه سما 1

اسما پرتوي

1385/02/01

دبستان پسرانه سما

صدرا سقاي گرگري

1388/02/07

دبستان پسرانه سما

محمد طه انصاري صديق

1388/02/03

دبستان دخترانه سما 2

اليسا محمدي

1386/02/06

دبستان پسرانه سما

علي آقائي

1387/02/06