آخرین اخبار مدارس


27 اردیبهشتدبیرستان دوره اول دخترانه سما

25 اردیبهشتدبستان دخترانه سما 1

23 اردیبهشتدبستان دخترانه سما 1

19 اردیبهشتدبستان دخترانه سما 1

15 اردیبهشتدبستان دخترانه سما 1

12 اردیبهشتدبستان دخترانه سما 2

12 اردیبهشتدبستان دخترانه سما 2

06 اردیبهشتدبیرستان دوره اول دخترانه سما

05 اردیبهشتدبستان دخترانه سما 3

02 اردیبهشتدبستان دخترانه سما 3

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 2

دبستان دخترانه سما 2

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان دخترانه سما 2

دبستان دخترانه سما 2

دبستان دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما 1

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

لطفا گوسفند نباشید

محمود نامنی

روان شناسی

دبستان دخترانه سما 1

نماز وعبادت امام زمان (عج)

عباس عزیزی

نماز وعبادت امام زما

دبستان دخترانه سما 2

قصه های خوب برای بچه های خوب

مهدی آذریزدی

قصه های خوب برای بچه

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

جبر و حساب

محمود نصیری

ریاضی

هنرستان دخترانه سما

كتاب نامه رشد

كارشناسان آموزش متوسطه

دوره آموزش متوسطه

دبستان دخترانه سما 1

آهوی با وفا

کریم با وفا

قصه های نبوی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ریاضی کامل

کریم کرمی

آموزشی

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

بیشعوری ها

خاویر کرمنت

طنز

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آخرین گاوهای دنیا

عباس سلیمی

داستانی

دبستان دخترانه سما 2

قصه های خوب برای بچه های خوب

مهدی آذریزدی

قصه های خوب برای بچه

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

خلاقیت ریاضی

جورج پولیا

آموزشی

دبستان دخترانه سما 1

مشکلات رفتاری کودکان

بهروز جلیلی- نازلی مکی- فاطمه

اختلال رفتاری کودکان

آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه سما 1

مهلا بالاپور

مسابقه: آزمون واله

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

زهرا جيران

مسابقه: احكام

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما 1

سلدا پوراصغر

مسابقه: آزمون واله

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

عسل تقوي

مسابقه: انشاي نماز

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

رقيه اسدي

مسابقه: حفظ قرآن كريم

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما 1

محنا داوطلب

مسابقه: مسابقه کتابخوانی

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما 1

زهرا عطار

مسابقه: مسابقه کتابخوانی

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما 1

آیلین کنعانی

مسابقه: آزمون واله

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

رقيه اسدي

مسابقه: حفظ قرآن كريم

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما 1

مبینا سوهانی

مسابقه: آزمون واله

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

سیدحسین موسوی

مسابقه: پژوهشی

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

زهرا جيران

مسابقه: احكام

رتبه: دوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبستان دخترانه سما 2

ستایش قهرمانی

زندگی ما و گردش زمین

دبستان دخترانه سما 2

آیسان شهباززاده

ریاضی سوم

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

امير فواد رحيم زاده اصل

1388/03/06

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نساء قادري تلم خان

1381/03/07

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فاطمه سرافرازي زرنق

1380/03/07

دبستان دخترانه سما 2

آنيل فتحي

1391/03/06

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

امير رضا صارمي

1382/03/08

دبستان دخترانه سما 2

اسرا ياقوت

1388/03/05

دبستان پسرانه سما

عطا عابدين پور

1390/03/07

دبستان دخترانه سما 3

آيلين فرهادي

1390/03/01

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

سنا مجيدي

1381/03/01

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

مبين صلحي

1383/03/02

دبستان پسرانه سما

فرهان پياده روحي

1389/03/04

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمد تقي پور

1381/03/02

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

آرين اشلقي

1382/03/01

دبستان دخترانه سما 2

اميرمحمد صبور

1391/03/08

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مژده رقامي

1381/03/01

دبستان دخترانه سما 3

سوين كلانتري

1388/03/04